Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Praktik » Arbetspraktik

Arbetspraktik

Utförandeplaner
Kod: ELA14AP
Namn: Arbetspraktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 10    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
- har kommit i kontakt med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och teknologi både allmänt inom den tekniska branschen och inom utbildningsprogrammets område
- den studerande har blivit förtrogen med enklare formkrav och vanliga beteendemönster som gäller relationen arbetsgivare-arbetstagare
- har fått insikt i sin blivande yrkesroll och kan utnyttja de praktiska erfarenheterna i studierna
- har skapat kontakter till arbetslivet
- har successivt i takt med att studierna framskrider skaffat sig djupare och/eller bredare erfarenhet av olika verksamheter inom arbetslivet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar: PA godkänner prestationen på basen av inlämnad rapport. Prestationen registreras som projekt och även mindre delar än 10 sp (= 7 veckor heltidsarbete) kan bokföras.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen