Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Lärdomsprov

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Lärdomsprov
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

- kan tillämpa sina praktiska och teoretiska kompetenser på aktuella problemställningar inom det egna yrkesområdet
- har kritisk och analytisk förmåga och handlar etiskt
- kan utveckla problemområdet och ställa relevanta forskningsfrågor
- kan ansvara och redogöra för val av den teoretiska referensramen samt metoder vid genomförandet av uppdrag eller projekt
- kan reflektera, dokumentera och rapportera arbetsprocessen
- kan påvisa sin yrkeskompetens
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen