Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Matematik » Derivator och integraler

Derivator och integraler

Utförandeplaner
Kod: TKV14MA04
Namn: Derivator och integraler
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1, Funktioner och ekvationer 2, Geometri och vektorer
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 5052_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Allmänna ämnen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen