Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Metodik » Proseminarium

Proseminarium

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15ME03
Namn: Proseminarium
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan arbeta systematiskt och flexibelt i forsknings- och undersökningsprojekt
- utvecklar sina färdigheter i forskningsmetodik, kvalitativa och kvantitativa metoder samt vetenskapligt skrivande
- kan bedriva tillämpad forskning och skriva ett proseminariearbete enligt Yrkeshögskolan Novias Skrivanvisningar för examensarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen