Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Metodik » Statistik

Statistik

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15ME02
Namn: Statistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan läsa och ta fram data ur statistik
- kan använda enklare statistiska metoder inom kvantitativ forskning
- kan söka och hantera information samt utnyttja den egna branschens informationskällor
- har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helheter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen