Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Redovisning » Bokslutsanalys

Bokslutsanalys

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15RE05
Namn: Bokslutsanalys
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan använda bokslutsrapporteringen i bokslutsanalys
- förstår betydelsen av att justera rapporten i sammanhanget och göra ändamålsenliga nyckeltalsanalyser
- kan upprätta kassaflödesanalys samt finansieringskalkyl för verksamheten
- kan utarbeta såväl finansieringsbudget som budgeterad balansräkning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen