Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Redovisning » Löneräkning

Löneräkning

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15RE04
Namn: Löneräkning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan tillämpa lagstiftning gällande anställning och arbetsförhållanden i praktiken
- har kunskap om kollektivavtalssystemet och kan tillämpa rätt kollektivavtal
- behärskar grundprinciperna inom löneräkning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen