Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Redovisning » Integrerade ekonomisystem

Integrerade ekonomisystem

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15RE03
Namn: Integrerade ekonomisystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- behärska de viktigaste funktionerna i ett integrerat ekonomisystem
- förstår hur de olika funktionerna bildar en integrerad helhet
- kan planera och organisera ett enkelt ekonomisystem
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen