Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Digital marknadsföring

Digital marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15MF04
Namn: Digital marknadsföring
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till aktuell teknik och kan utnyttja digitala kanaler för att nå målgrupperna
- kan utforma sitt budskap rätt beroende på använd kanal
- känner till hur man mäter och analyserar effekten av marknadsföringen i digitala kanaler
- kan integrera digital marknadsföring med traditionella kanaler
- vet hur man bygger upp digital marknadsföring på ett lönsamt sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen