Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Visuell kommunikation

Visuell kommunikation

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15MF03
Namn: Visuell kommunikation
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till de teoretiska ramarna för grafisk planering
- behärskar tekniker för att väcka uppmärksamhet
- kan bygga upp marknadsföringen visuellt beroende på kanal, målgruppens profil och budget
- förstår kulturskillnadernas betydelse i visuell kommunikation
- är medveten om de juridiska begränsningarna för visuell kommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen