Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Building and developing brands

Building and developing brands

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15MF02
Namn: Building and developing brands
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

- is familiar with theoretical models and processes for brand asset management
- understands the importance of branding in business operations and success
- can analyse, build and develop a brand
- has knowledge in internal and external brand communication
- knows how to measure brand performance
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen