Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Kundrelationer

Kundrelationer

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15MF01
Namn: Kundrelationer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till teorier och begrepp för arbete med kundrelationer
- kan tillämpa modeller och processer för utveckling av kundrelationer
- kan analysera kundvärde och lönsamhet
- kan användainformationssystemför att hantera kundrelationer
- kan välja rätt kanaler för att nå målgruppen med sitt budskap
- känner till lag och etik inom arbete med kundrelationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen