Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Professionellt språkbruk » Yritysviestintä

Yritysviestintä

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15PS02
Namn: Yritysviestintä
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna
- kan delta i och arbeta med en organisations kommunikation och förstår kommunikationens betydelse för organisationens framgång
- klarar av att skriva och presentera centrala dokument på professionell finska, är medveten om stilskillnader och kan använda olika stilar i kommunikation
- kan förstå det centrala i artiklar, texter och nyheter som relaterar till det egna yrkesområdet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen