Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Affärslivets juridik » Arbetsrätt

Arbetsrätt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15AJ03
Namn: Arbetsrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till och kan tillämpa central lagstiftning inom arbetslivet
- känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i en arbetsgemenskap
- förstår hur verksamheten kan organiseras i föränderliga situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen