Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Human Resource Management

Human Resource Management

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15LM03
Namn: Human Resource Management
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

- can connect human resource management with company operations, objectives and strategy
- is familiar with the recruitment, personnell development and compensation processes
- knows how employee wellbeing impacts company success and job development
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen