Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Framtidsvisioner och innovationer

Framtidsvisioner och innovationer

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15LM05
Namn: Framtidsvisioner och innovationer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan identifiera samhällstrender och förstår deras inverkan på den egna branschen
- kan arbeta proaktivt och har förmåga till kreativ problemlösning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen