Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet » Nationalekonomi

Nationalekonomi

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15EL06
Namn: Nationalekonomi
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- förstår betydelsen av en samhällsekonomisk helhetssyn och dess inverkan på omgivningen
- känner till de centrala nationalekonomiska begreppen och teorierna
- känner till den internationella ekonomins särdrag
- kan koppla aktuella händelser till de nationalekonomiska teorierna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen