Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

 

Svenska

Utförandeplaner
Kod: YH10SV01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Efter kursen ska den studerande kunna kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav. Den studerande ska känna till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kunna använda referenssystem. Den studerande är efter kursen medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen