Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet » Finska

Finska

Utförandeplaner
Kod: CA15FI01
Namn: Finska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Förkunskaper är B1.
Kursspecifika kompetenser: - Professionell profil

Studerande klarar av att presentera sin utbildning, sina arbetslivserfarenhet och sitt kunnande.

- Arbetsplatskommunikation och branschinriktad kompetens

Studerande klarar av att medverka i yrkesmässiga och branschspecifika språksituationer både muntligt och skriftligt.
Studerande klarar av att sköta kontakter med olika samarbetsparter och kan delta i en diskussion i olika språksituationer i arbetslivet.
Studerande klarar av att berätta om sin arbetsmiljö t.ex. presentera företaget eller organisationen samt dess tjänster eller produkter.
Studerande behärskar den centrala terminologin inom sin bransch.

- Läranderesultat

Studerande skall uppvisa sådana kunskaper som enligt lagen krävs av offentligt anställda, och som behövs med tanken på studerandens yrkesövning och professionella tillväxt. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2, 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.

OBS. Förkunskaper är B1.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Tradenom, företagsekonomi, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen