Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap och utveckling inom social- och hälsovård » Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete

Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15LU03
Namn: Praktik: Arbetsplatsförlagda studier inom ledarskap och utvecklingsarbete
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till förmanskap, personalförvaltning samt verksamhetsplanering inom det sociala området
- Kan identifiera utvecklingsbehov och formulera mål och visioner samt tillämpa strategier inom det sociala områdets verksamheter
- Kan fungera som sakkunnig i ett mångprofessionellt samarbete
- Kan leda verksamhet i enlighet med det sociala områdets etiska principer och kan definiera utvecklingsbehov i sitt eget ledarskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen