Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap och utveckling inom social- och hälsovård » Aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhet

Aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhet

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15LU02
Namn: Aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhet
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till aktuella lokala, regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom det sociala området
- Har kunskaper i implementeringsprocesser och utvärdering
- Kan värdera, kritiskt granska och utveckla verksamheter och metoder inom det sociala området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen