Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap och utveckling inom social- och hälsovård » Ledarskap inom det sociala området

Ledarskap inom det sociala området

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15LU01
Namn: Ledarskap inom det sociala området
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har färdigheter att leda och utveckla verksamheter och arbetssamfund
- Känner till och kan tillämpa kvalitetsledning
- Kan sakkunnigt representera och argumentera utgående från sitt yrkesområde i mångprofessionella arbetsteam
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen