Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria studier för kyrkans fostran » Konfirmandarbete och hjälpledarutbildning

Konfirmandarbete och hjälpledarutbildning

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSKF03
Namn: Konfirmandarbete och hjälpledarutbildning
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskap i konfirmandpedagogikens principer och förverkligande
- Kan planera, förverkliga, utvärdera och utveckla konfirmandarbete, hjälpledarutbildning och lägerverksamhet inom församlingen
- Känner till och respekterar värderingar och yrkesetik inom kyrkans fostran
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen