Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria studier för kyrkans fostran » Kristen fostran

Kristen fostran

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSK02
Namn: Kristen fostran
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskap i hur kyrkans fostran är uppbyggd och organiserad
- Kan utgående från en teologisk grund planera, leda och utvärdera församlingens barn-, ungdoms- och specialungdomsarbete
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder som stöder delaktighet i mötet med enskilda personer, familjer och grupper inom församlingsarbetet
- Kan arbeta i växelverkan med frivilliga och andra aktörer inom församlingen och social- och hälsovården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen