Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in Arts » Advanced Professional Studies » Art world analysis » Art world analysis 1

Art world analysis 1

Utförandeplaner
Kod: EIA15AW01
Namn: Art world analysis 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
- has knowledge of contemporary phenomena in the art world, and the ability to orient themselves within different fields
- has knowledge of contemporary art movements and is able to explain their origins and interpret their expressions
- has knowledge of art history and its development, and is able to use this knowledge analytically in order to make references and draw parallels between art history, contemporary art, and their own work
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in Arts
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen