Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Kultur » Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in Arts » Advanced Professional Studies » Art world analysis

Art world analysis

Utförandeplaner
Kod: EIA15AW
Namn: Art world analysis
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Culture and Arts, Entrepreneurship in Arts
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen