Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialpedagogiskt arbete » Praktik: Socialpedagogiskt arbete

Praktik: Socialpedagogiskt arbete

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15SA06
Namn: Praktik: Socialpedagogiskt arbete
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan arbeta omsorgsinriktat och resursförstärkande bland barn, unga och familjer
- Kan planera, genomföra och utvärdera socialpedagogisk verksamhet bland barn, unga och familjer
- Kan fungera professionellt och tillämpa de yrkesetiska principerna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen