Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Grundstudier » Introduktion till högskolestudier och språk » Skönhetsbranschens kemi och biologi

Skönhetsbranschens kemi och biologi

Utförandeplaner
Kod: SK15IN02
Namn: Skönhetsbranschens kemi och biologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om grunderna för den kosmetiska kemin
• Studerande har insikter i hudens histologi och mikrobiologi
• Studerande känner till hudens immunologi och patologi
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen