Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Alternativa profilstudier » Invandrararbete och metodik

Invandrararbete och metodik

Utförandeplaner
Kod: SOV13AL03
Namn: Invandrararbete och metodik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- känner till villkoren för ungdomars situation och uppväxtvillkor i det senmoderna samhället
- har insikter i de särdrag som kännetecknar den unga mänskans fysiska, emotionella och sociala utveckling
- känner till centrala aktörer inom ungdomsarbete; mål, organisation, uppgiftsområden, förvaltning och lagstiftning
- känner till centrala teorier om ungdomskultur
- förstår och kan analysera ungdomsarbetets olika metoder mot en socialpedagogisk bekgrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Socionom, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen