Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Stilplanering för kunder » Grundläggande stil

Grundläggande stil

Utförandeplaner
Kod: SK15SK01
Namn: Grundläggande stil
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om formlära som grund för stilplanering
• Studerande har kunskap om kropps- och ansiktsformer
• Studerande kan utföra stilanalyser
• Studerande känner till säsongens mode och trender
• Studerande känner till klädplaggens olika former
• Studerande kan välja ut passande klädplagg för olika kroppsformer
• Studerande känner till grundläggande klädstilar
• Studerande känner till olika accessoarer och kan använda dem i olika stilhelheter
• Studerande kan skapa en basgarderob för kunden
• Studerande har kunskap att analysera, planera och skapa stilhelheter för kunden
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen