Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i elektroteknik » Analog elektronik

Analog elektronik

Utförandeplaner
Kod: ELA14ET06
Namn: Analog elektronik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektroteknikens grunder, DC
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 11101_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen