Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i elektroteknik » El- och magnetfält

El- och magnetfält

Utförandeplaner
Kod: ELA14ET05
Namn: El- och magnetfält
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mekanik, Geomteri och vektorer
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 11084_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen