Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK » IT-system » Webbsystem

Webbsystem

Utförandeplaner
Kod: ELA14IS05
Namn: Webbsystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10914_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen