Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elinstallation » Belysningsteknik

Belysningsteknik

Utförandeplaner
Kod: ELA14EI02
Namn: Belysningsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Installationsteknikens grunder
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 10787_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen