Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), el- och automationsteknik » Gemensamma yrkesstudier » Grunderna i elektroteknik » Grunderna i trefassystem

Grunderna i trefassystem

Utförandeplaner
Kod: ELA14ET04
Namn: Grunderna i trefassystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektroteknikens grunder, AC
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 10710_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: El- och automationsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen