Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande studier för diakoni » Internationell diakoni och mission

Internationell diakoni och mission

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VDI03
Namn: Internationell diakoni och mission
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till principerna och nätverken för internationell diakoni, mission och kyrkans mångkulturella arbete
- Kan koordinera och utveckla internationell diakoni och missionsverksamhet i församlingen i samarbete med andra aktörer inom kyrkan
- Kan planera, genomföra och utvärdera verksamhet inom diakoni- och missionsfostran
- Känner till och respekterar ett religionsdialogiskt, kultursensitivt och ekumeniskt förhållningssätt i församlingsarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen