Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande studier för diakoni » Församlingsdiakoni

Församlingsdiakoni

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VDI02
Namn: Församlingsdiakoni
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om diakonins teologi, diakonins verksamhetsformer och organisering
- Kan tillämpa klientcentrerade, resursförstärkande diakonala metoder som stöder delaktighet i möten med individer och grupper
- Kan med diakonala metoder stöda människor i utsatthet och sorg
- Kan arbeta i växelverkan med frivilliga och andra aktörer inom församlingen och social- och hälsovården
- Känner till och respekterar värderingar och yrkesetik inom kyrkans diakonala arbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen