Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande studier för diakoni » Professionsrelaterad praktisk teologi

Professionsrelaterad praktisk teologi

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VDI01
Namn: Professionsrelaterad praktisk teologi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Känner till andlighet och andlig vägledning som begrepp, kan reflektera över sin egen andliga identitet och yrkesidentitet
- Kan utgående från Bibeln och psalmboken planera, genomföra och utvärdera andakter och föra själavårdande samtal
- Känner till gudstjänstens teologiska grunder och kan delta i att planera och förverkliga gudstjänster
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen