Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare » Barn och familj i utmanande livssituationer

Barn och familj i utmanande livssituationer

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSB04
Namn: Barn och familj i utmanande livssituationer
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera barns och familjers behov i utmanande livssituationer och vid barn- och familjerelaterade kriser
- Kan använda resursförstärkande metoder för att stöda olika slags familjer i krissituationer
- Omfattar ett respektfullt barn- och familjecentrerat mångprofessionellt arbetssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen