Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare » Resursförstärkande didaktik

Resursförstärkande didaktik

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSB02
Namn: Resursförstärkande didaktik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper i barns språkliga medvetenhet och små barns matematiska lärande
- Kan planera, genomföra och utvärdera meningsfulla lek- och lärandesituationer och kan använda resursförstärkande metoder i syfte att stöda barns matematiska, språkliga, kognitiva, sociala och emotionella utveckling och lärande
- Kan stöda barnet i att använda sig av olika uttryckssätt och till att omfatta sunda levnadsvanor
- Kan situationsanpassa resursförstärkande metoder på individ- och gruppnivå och har en positiv syn på barnet och dess resurser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen