Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare » Barn med särskilda behov

Barn med särskilda behov

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSB03
Namn: Barn med särskilda behov
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera barnets behov av särskilt stöd och kan arbeta för att stöda barnets resurser
- Har beredskap att arbeta i mångprofessionella nätverk och kan i fostringsgemenskapen med barnet och familjen planera, förverkliga och utvärdera stödåtgärder
- Kan utgående från barnets behov planera och anpassa daghemsmiljön och verksamheten för att ge barnet med särskilda behov en god uppväxt- och lärandemiljö
- Kan främja barnets inklusion och har ett resursförstärkande och sensitivt förhållningssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen