Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier » Behörighetsgivande valfria yrkesstudier för barnträdgårdslärare » Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Utförandeplaner
Kod: USOÅ15VSB01
Namn: Småbarnspedagogik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan utföra pedagogisk dokumentation och har ett reflektivt och utvecklingsinriktat pedagogiskt arbetssätt.
- Kan tillämpa mediefostran i den pedagogiska verksamheten
- Har kunskaper i olika pedagogiska inriktningar, genuspedagogik samt mobbningsförebyggande arbete på daghem
- Har kunskaper i ett mångkulturellt arbetssätt inom småbarnspedagogiken
- Uppvisar en hållbar och respektfull barnsyn och kan arbeta för barns och familjers delaktighet, inflytande och demokrati inom småbarnspedagogiken
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen