Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Praktik: Församlingens ungdomsarbete

Praktik: Församlingens ungdomsarbete

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO08
Namn: Praktik: Församlingens ungdomsarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Fördjupar sina kunskaper om verksamhetsplanering och dokumentation inom församlingsarbetets ungdomsarbete
- Kan tillämpa och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingens ungdomsverksamhet
- Kan planera, utföra och utvärdera konfirmand- och hjälpledarverksamhet
- Uppvisar ett professionellt, pedagogiskt och utvecklingsinriktat arbetssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen