Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Praktik: Församlingsdiakoni

Praktik: Församlingsdiakoni

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO07
Namn: Praktik: Församlingsdiakoni
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Fördjupar sina kunskaper om verksamhetsplanering och dokumentation inom församlingsdiakonin och missionsarbetet
- Kan tillämpa och utveckla resursförstärkande metoder inom församlingsdiakonins verksamhet
- Kan utgående från ett andligt perspektiv stöda utsatta individer och grupper
- Uppvisar ett professionellt, själavårdande och utvecklingsinriktat arbetssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen