Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Praktik: Småbarnspedagogik

Praktik: Småbarnspedagogik

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO06
Namn: Praktik: Småbarnspedagogik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan tillämpa och utveckla situationsanpassade resursförstärkande metoder i det pedagogiska arbetet med barn
- Kan arbeta barn- och familjecentrerat samt mångprofessionellt bland barn och familjer med särskilda behov
- Uppvisar ett professionellt, sensitivt och utvecklingsinriktat arbetssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen