Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Praktik: Samhällsinriktat socialt arbete

Praktik: Samhällsinriktat socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO05
Namn: Praktik: Samhällsinriktat socialt arbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan stöda utsatta klienter och klientgrupper i vardag och kris inom det sociala områdets verksamhetsformer
- Kan tillämpa och utveckla resursförstärkande metoder i arbetet med utsatta klientgrupper
- Uppvisar ett professionellt, samhällsinriktat och utvecklingsinriktat förhållningssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen