Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Forsknings- och utvecklingsmetoder inom det sociala området

Forsknings- och utvecklingsmetoder inom det sociala området

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO04
Namn: Forsknings- och utvecklingsmetoder inom det sociala området
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan använda sig av evidensbaserad kunskap inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
- känner till och förstår de centrala datainsamlings- och analysmetoderna och kan tillämpa dem inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
- kan tillämpa forskningsetik i forsknings- och utvecklingsverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen