Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Samhällsinriktat socialt arbete

Samhällsinriktat socialt arbete

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO03
Namn: Samhällsinriktat socialt arbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Kan identifiera servicebehov hos utsatta klientgrupper i samhället samt kan fungera som deras företrädare
- Kan planera, genomföra och utvärdera preventiva insatser och resursförstärkande sociala interventioner för att aktivera utsatta klientgrupper
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen