Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Kriminalvård

Kriminalvård

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO02
Namn: Kriminalvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper om brottslighet på individ – och samhällsnivå
- Har kunskaper i kriminalvårdens rehabiliterande verksamheter samt tredje sektorns verksamhetsformer
- Omfattar ett medvetet professionellt förhållningssätt till klienter och deras anhöriga inom kriminalvården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen