Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Åbo » Yrkesstudier » Socialt arbete II » Mentalvård och krisarbete

Mentalvård och krisarbete

Utförandeplaner
Kod: UOSÅ15SO01
Namn: Mentalvård och krisarbete
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- Har kunskaper i mental ohälsa.
- Kan tillämpa resursförstärkande metoder inom mentalvården
- Kan utföra krisarbete och har kännedom om beredskaps- och krisplanering inom det sociala området
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till socionom, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen